Louise - British retro escort REAL

Louise - British retro escort REAL

Highly educated to master's degree, petite and pretty escort. Available in London, throughout the U. K and internationally. . .

Louise - British retro escort REAL

Louise - British retro escort REAL

Hoogopgeleide naar master's degree, tenger en mooie escort. Verkrijgbaar in Londen, in het Verenigd Koninkrijk en internationaal. . .

Maria

Maria

My companions call me Maria. I'm here to rescue your evening in Amsterdam with my truly super human escort programs! I could. . .

Maria

Maria

Mijn metgezellen noemen me Maria. Ik ben hier om je 's avonds in Amsterdam te redden met mijn echt super mens escort programma's!. . .

Kristie Paris Escort

Kristie Paris Escort

hi i am your sensual playmate Kristie in Paris, for 1h or dinnerdate in a pleasant company. I am a courtesan with a Europein. . .

Kristie Paris Escort

Kristie Paris Escort

hi Ik ben uw sensuele speelkameraadje Kristie in Parijs, voor 1u of diner-date in een aangenaam gezelschap. Ik ben een courtisane. . .

Gabriela S

Gabriela S

Gabriela is an awesome young lady, pleasant, inviting, clean, offers quality administrations. She is extremely unique and. . .

Gabriela S

Gabriela S

Gabriela is een geweldige jonge dame, aangenaam, uitnodigend, schoon, biedt kwaliteit administraties. Ze is zeer uniek en. . .

Dora

Dora

Let me show you what I can do in bed. I will come to you wearing only a few clothes, no panties, to show you my hot, horny. . .

Dora

Dora

Laat me zien wat ik kan doen in bed. Ik zal tot u komen slechts gekleed in een paar kleren, geen slipje, om te laten zien. . .

Izabela and Nancy

Izabela and Nancy

Please call me +31 633355764 or use this email escortpromogirlsgmail. com I am available for Outcall. We are a couple. . .

Izabela and Nancy

Izabela and Nancy

Bel mij +31 633-355-764 of gebruik maken van deze e-mail [email protected] com Ik ben beschikbaar voor Escort. Wij zijn. . .

Annabella

Annabella

Hii. here's annabella.. . you can call me Bella.. . are a young escort just 21 years old.. . I want to make my customers. . .

Annabella

Annabella

Hii. hier is annabella.. . je kunt me bellen Bella.. . zijn een jong escort slechts 21 jaar oud.. . Ik wil om mijn klanten. . .

Fenna

Fenna

Escort: Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Utrecht Dear gentleman, My name is Fenna. I am a beautiful, stylish and. . .

Fenna

Fenna

Escort: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht Geachte heer, Mijn naam is Fenna. Ik ben een mooie, stijlvolle en charmante. . .

Rosse

Rosse

Hello, I have 29 years old, graduate from college and intelectual, modeled with appearances in several magazines, sportiv. . .

Rosse

Rosse

Hallo, ik heb 29 jaar oud, afgestudeerd aan de universiteit en intellectueel, gemodelleerd met optredens in diverse tijdschriften, . . .

Adda

Adda

I am genuinely sweet natured and friendly, easy to get along with, and with my charming personality and spontaneous affection, . . .

Adda

Adda

Ik ben oprecht lief goedaardig en vriendelijk, makkelijk om mee om te gaan, en met mijn charmante persoonlijkheid en spontane. . .

KATARINA

KATARINA

Hi, I'm Katarina, beautiful young blond girl that have just arrived to Amsterdam. Fresh, sexy and truly gorgeous I seriously. . .

KATARINA

KATARINA

Hallo, ik ben Katarina, mooie jonge blonde meisje die net zijn aangekomen naar Amsterdam. Verse, sexy en echt schitterende. . .

Miss Vanessa

Miss Vanessa

Dear Gentleman! My name is Vanessa. I am well educated, intelligent and always well dressed for any occasion. By my nature. . .

Miss Vanessa

Miss Vanessa

Lieve Heer! Mijn naam is Vanessa. Ik ben goed opgeleid, intelligent en altijd goed gekleed voor elke gelegenheid. Door mijn. . .

Fenna

Fenna

Looking for some sensual companionship to spice up your evening or to help making that boring business trip fun? Let. . .

Fenna

Fenna

Op zoek naar wat sensueel gezelschap om Spice up your avond of te helpen maken van die saaie zakenreis fun? "Laat me je entertainen!". . .

Karina paris companion -

Karina paris companion -

I am sexy, independent and love to have fun! Paris Escort! My skin is soft, smooth and silky, my face sweet and extremely. . .

Karina paris companion -

Karina paris companion -

Ik ben sexy, onafhankelijke en liefde om plezier te hebben! Paris Escort! Mijn huid is zacht, glad en zijdezacht, mijn gezicht. . .

Sunia

Sunia

Allow me to demonstrate things i can perform during sex. I'll come your way putting on merely a couple of clothes, no panties, . . .

Sunia

Sunia

Sta mij toe dingen die ik kan uitvoeren tijdens de seks aan te tonen. Ik kom je weg zetten op slechts een paar kleren, geen. . .

Emma

Emma

Please call me +31 633355764 or use this email escortpromogirlsgmail. com I am available for Outcall. If you want a. . .

Emma

Emma

Bel mij +31 633-355-764 of gebruik maken van deze e-mail [email protected] com Ik ben beschikbaar voor Escort. Als je. . .

Helena

Helena

Try not to let her rich, urbane and blameless appearance trick you. She is likewise audacious, naughty, energizing and extremely. . .

Helena

Helena

Probeer niet te laat haar rijke, urbane en onberispelijk uiterlijk truc die u. Ze is ook gedurfd, stout, energiek en zeer. . .

ANNAYSA

ANNAYSA

I will always make sure you leave happy and satisfied, I'll try my best. Focusing on making you feel comfortable and at. . .

ANNAYSA

ANNAYSA

Ik zal altijd voor zorgen dat je gelukkig en tevreden te verlaten, ik zal mijn best doen. Focussen op het maken van je comfortabel. . .

Yasminee

Yasminee

I hope you are a kind of person who is looking for a high level and the best standard in Escort Service. I am nice, classy. . .

Yasminee

Yasminee

Ik hoop dat je een soort van iemand die op zoek is naar een hoog niveau en de beste standaard in Escort Service. Ik ben mooi, . . .

Maya

Maya

I offer a non rush Girlfriend experience, whether you require a dinner date, a relaxing time at your hotel, a weekend getaway. . .

Maya

Maya

Ik bied een niet stormloop Vriendin ervaring, of u nu een dinner date, een ontspannen tijd nodig in uw hotel, een weekendje. . .

Alisa

Alisa

If you are a gentleman who is longing for an amazing experience with a woman who is an absolute delight, then look no further. I. . .

Alisa

Alisa

Als u een gentleman die verlangen naar een geweldige ervaring met een vrouw die is een absoluut genot, zoek dan niet verder. . . .

A Night With Lea

A Night With Lea

Lea, one of the most high class, charming, sophisticated and luxury independent escort in all of Bratislava/Vienna. A Night. . .

A Night With Lea

A Night With Lea

Lea, een van de meest high class, charmant, verfijnde en luxe zelfstandige escort in alle Bratislava / Wenen. A Night With. . .

Holly

Holly

Holly is a thrilling amazing Amsterdam concubine with a shocking mentality. She appreciates what she does and how magnificence. . . .

Holly

Holly

Holly is een spannende verbazingwekkend Amsterdam concubine met een schokkende mentaliteit. Ze waardeert wat ze doet en hoe. . .

Larissa

Larissa

Dream girl!

Larissa

Larissa

Dream girl!

Adventures together in Paris

Adventures together in Paris

I enjoy the company of generous gentleman who appreciate the 'finer things in life'. I treat each meeting as truly unique. . .

Adventures together in Paris

Adventures together in Paris

Ik geniet van het gezelschap van de gulle man die de 'fijnere dingen in het leven' te waarderen. Ik behandel elke vergadering. . .

Andreea

Andreea

I is going to do for you what no lady has ever done with regards to pleasure. I can not wait to get involved with sleep and. . .

Andreea

Andreea

Ik zal voor u doen wat geen enkele dame ooit heeft gedaan met betrekking tot plezier. Ik kan niet wachten om mee te doen. . .

Amy E

Amy E

You are just one phone call away from meeting me. Call me and I will come to your location as soon as possible. I am a professional. . .

Amy E

Amy E

U bent slechts één telefoontje verwijderd van mij te ontmoeten. Bel me en ik zal zo snel naar uw locatie komen mogelijk. . . .

Rosanne

Rosanne

This young woman is radiating enjoyment and gentility, which truly makes her a superb GFE escort. She's receptive for long. . .

Rosanne

Rosanne

Deze jonge vrouw straalt plezier en gentility, die echt maakt haar een uitstekende GFE escort. Ze is ontvankelijk voor de. . .

Courtesan Kate Garden

Courtesan Kate Garden

This lady could be the one of your dreams: Attractive, smart & one of a kind: She loves life, is full of it, energetic, . . .

Courtesan Kate Garden

Courtesan Kate Garden

"Deze dame zou het een van je dromen zijn: Aantrekkelijk, slim en een van een soort: Ze houdt van het leven, is er vol van, . . .

Chelsey Chamberlain

Chelsey Chamberlain

Call me for a chat on +44 (0)7553 662 858 This is the first step to the time of your life. I live in London but travel worldwide. . . .

Chelsey Chamberlain

Chelsey Chamberlain

Bel me voor een praatje op +44 (0) 7553 662 858 Dit is de eerste stap om de tijd van je leven. Ik woon in Londen, maar reizen. . .

DAFNE

DAFNE

Hello Guys! My name is Dafne, , and I adore meeting new people, exploring new experiences and adventures. Being a very social, . . .

DAFNE

DAFNE

Hallo jongens! Mijn naam is Dafne,, en ik ben dol op het ontmoeten van nieuwe mensen, het verkennen van nieuwe ervaringen. . .

Sonia

Sonia

I am sexy, sophisticated, intellectually stimulating, elegantly confident, highly seductive, sensually innocent, and a stunning. . .

Sonia

Sonia

Ik ben sexy, verfijnd, intellectueel stimulerende, elegant zelfverzekerd, zeer verleidelijk, sensueel onschuldig, en een. . .

High Class Beauty escort -

High Class Beauty escort -

Hi gentlemens,I'm Ysabela,high Class escort in Belgium and Holland,sometimes I can come in Amsterdam, so,if you want to. . .

High Class Beauty escort -

High Class Beauty escort -

Hallo Gentlemens, ik ben Ysabela, high class escort in België en Nederland, soms kan ik kom in Amsterdam, dus, als je wilt. . .

Nikki

Nikki

Call me so you can meet me. I am Nikki and I am not by any means the woman that you would likely believe was clearly a. . .

Nikki

Nikki

Bel me zodat u me kunt ontmoeten. Ik ben Nikki en ik ben niet met alle middelen de vrouw die je waarschijnlijk zou geloven. . .

Two hotties gonna amaze you -

Two hotties gonna amaze you -

We are extremely fun and entertaining. If you want to get real Amsterdam experience than you at the right address. No. . .

Two hotties gonna amaze you -

Two hotties gonna amaze you -

We zijn zeer leuk en onderhoudend. Als u wilt echte Amsterdamse ervaring dan krijg je aan het juiste adres. Geen spijt !!!. . .

Alisiaelite

Alisiaelite

If you are looking for a beautiful and classy companion to spend some quality time with, then look no further. . My name Alisia. . .

Alisiaelite

Alisiaelite

Als u op zoek bent naar een mooie en stijlvolle aanvulling op wat quality time doorbrengen, zoek dan niet verder.. Mijn. . .

Desere

Desere

I will come to your location anywhere in Amsterdam, or you can come to me. Just call me and you will be able to touch my. . .

Desere

Desere

Ik zal naar uw locatie komen overal in Amsterdam, of u kunt bij mij komen. Bel me en je in staat om mijn hete lichaam te. . .

Bella

Bella

I am an elite escort that can't get enough of having sex and fun. I love parties and cocktails and traveling. If you want. . .

Bella

Bella

Ik ben een elite escort dat er niet genoeg van het hebben van seks en plezier te krijgen. Ik hou van feesten en cocktails. . .

Elsa

Elsa

Our masseuses can likewise be arousing and tempting in the event that you like and you'll wish to book our escorts each day. The. . .

Elsa

Elsa

Onze masseuses kan eveneens worden opwindend en verleidelijk in het geval dat u wilt en u zult willen onze escorts boeken. . .

Roxy Bright

Roxy Bright

ON TOUR in Amsterdam 13 27 April ! I am here to please you ! 100 real NEW, PHOTOS. Hello, i am bright and elegant, . . .

Roxy Bright

Roxy Bright

ON TOUR in Amsterdam 13-27 april! Ik ben hier om u te behagen! 100% echt nieuw, FOTO. Hallo, ik ben licht en elegant, zoet. . .

SweetLeonore

SweetLeonore

Sweet but naugty Swedish girl is looking for new client in the Rotterdam and Amsterdam area. I am bbw escort with curves. . .

SweetLeonore

SweetLeonore

Sweet maar naugty Zweeds meisje is op zoek naar nieuwe klanten in het Rotterdam en Amsterdam. Ik ben bbw escort met rondingen. . .

Evelin

Evelin

Gentlemen. . . Let's get acquainted! I am Evelin. Your true Goddess of Pleasure! I welcome you to explore my world of. . .

Evelin

Evelin

Gentlemen.. . Laten we kennis te maken! Ik ben Evelin. Je ware Godin van Pleasure! * Ik ben blij dat je mijn wereld van de. . .

Karina

Karina

With my never ending willingness to please I will unlock the desires within you that you never thought you had. Simply. . .

Karina

Karina

Met mijn nooit eindigende bereidheid om te behagen Ik zal ontgrendelen van de verlangens in je dat je nooit dacht dat je. . .

Bella

Bella

Hi. here's annabella.. . you can call me Bella.. . are a young escort just 21 years old.. . I want to make my customers not. . .

Bella

Bella

Hoi. hier is annabella.. . je kunt me bellen Bella.. . zijn een jong escort slechts 21 jaar oud.. . Ik wil om mijn klanten. . .

Rachelle

Rachelle

If you call right now you will get to meet me without any underwear on. I am available for Outcall in the Amsterdam area. . .

Rachelle

Rachelle

Als je nu belt krijg om me te ontmoeten, zonder ondergoed op. Ik ben beschikbaar voor Escort in de regio Amsterdam van maandag. . .

Aliannasweet

Aliannasweet

My name Alianna, i am very pretty blonde with a bright blue eyes, a fabulous smile and long blonde hair. I am petite 26 y. old, my. . .

Aliannasweet

Aliannasweet

Mijn naam Alianna, ben ik zeer mooie blonde met een heldere blauwe ogen, een prachtige glimlach en lang blond hair. I ben. . .

Carlie

Carlie

I am looking to meet a man, if you want to date me and have me all for yourself for one night then call me. This agency. . .

Carlie

Carlie

Ik ben op zoek naar een man te ontmoeten, als je me wilt date en hebben me alles voor jezelf voor een nacht dan mij te bellen. . . .

Avy

Avy

You are just one phone call away from meeting me. Call me and I will come to your location as soon as possible. I am a professional. . .

Avy

Avy

U bent slechts één telefoontje verwijderd van mij te ontmoeten. Bel me en ik zal zo snel naar uw locatie komen mogelijk. . . .

Poly E

Poly E

Poly will for sure take you to a wonderland and beyond with her wonderful looks and hot young body. Poly is a hot 23yr old. . .

Poly E

Poly E

Poly zal zeker nemen u mee naar een wonderland en verder met haar prachtige uiterlijk en hete jonge lichaam. Poly is een. . .

Jessica Secret

Jessica Secret

Jessy is an absolute doll, with an incredible body. She is a successful international commercial model, with stunning beauty, . . .

Jessica Secret

Jessica Secret

Jessy is een absolute pop, met een ongelooflijke lichaam. Ze is een succesvolle internationale commerciële model, met adembenemende. . .

Xenia

Xenia

Kelly is lovely, sweet, gentle and affectionate creature. She likes to invite guests to a decent, a wealthy man who is willing. . .

Xenia

Xenia

Kelly is mooi, lief, zachtaardig en aanhankelijk schepsel. Ze vindt het leuk om de gasten uit te nodigen voor een fatsoenlijke, . . .

Bella Logan

Bella Logan

Hi Guys, let me briefly introduce myself. I am professional dancer, adult model. That means I have to work pretty hard to. . .

Bella Logan

Bella Logan

Hi Guys, laat me kort even voorstellen. Ik ben professioneel danser, volwassen model. Dat betekent dat ik moet werken vrij. . .

Amber

Amber

Are you ready for relaxation and excitement in the same package? Do you crave being wrapped up in the sensual eroticism. . .

Amber

Amber

Bent u klaar voor ontspanning en opwinding in hetzelfde pakket? Heeft u hunkert wordt verpakt in de sensuele erotiek van. . .

Annays

Annays

If you want to make your dream real just call me!! I am a good girl with experience in tenis job !! I like to make my partener. . .

Annays

Annays

Als u wilt dat uw droom werkelijkheid te maken me gewoon bellen !! Ik ben een braaf meisje met ervaring in tenis job !! Ik. . .

Ava

Ava

Enhance your evening by meeting this incredible escort young woman known as Ava. This lady is an actually amazing blonde. . .

Ava

Ava

Verbeter uw avond door te voldoen aan deze ongelooflijke escort jonge vrouw die bekend staat als Ava. Deze dame is eigenlijk. . .

Miss Monica

Miss Monica

Welcome, I am Monica beautiful travel companion traveling throughout the Europe and Worldwide. I am very feminine, beautiful, . . .

Miss Monica

Miss Monica

Welkom, ik ben Monica - mooie reisgenoot reizen in heel Europa en wereldwijd. Ik ben erg vrouwelijk, mooie, avontuurlijke. . .

Casey

Casey

You would consider that in the event that I portray my body so sincerely, it might suggest that I'm made up for lost time. . .

Casey

Casey

Je zou van mening zijn dat in het geval dat ik portretteren mijn lichaam zo oprecht, kan het stel dat ik heb gemaakt voor. . .

Arina

Arina

I will do to you what no woman has ever done when it comes to pleasure. I can't wait to get into your bed and blow your mind. . .

Arina

Arina

Ik zal u doen wat geen enkele vrouw ooit heeft gedaan als het gaat om plezier. Ik kan niet wachten om in je bed en blow your. . .

Lucy

Lucy

Please call me +31 633355764 or use this email escortpromogirlsgmail. com I am available for Outcall. We've the pleasure. . .

Lucy

Lucy

Bel mij +31 633-355-764 of gebruik maken van deze e-mail [email protected] com Ik ben beschikbaar voor Escort. We hebben. . .

Aragne sexual animal

Aragne sexual animal

I am Aragne, porn actress from Spain. I am a sexual animal, explorer artist and curious intelectual. ; ) Im universitary. . . .

Aragne sexual animal

Aragne sexual animal

Ik ben Aragne, porno actrice uit Spanje. Ik ben een seksueel dier, ontdekkingsreiziger kunstenaar en nieuwsgierig intellectuele. . . .

Annabell

Annabell

Stunning XXX Adult Star now in Amsterdam! 100 real pictures! If you are looking for the ultimate sex sensations, deepthroat, . . .

Annabell

Annabell

Prachtige XXX Adult Star nu in Amsterdam! 100% echte foto's! Als u op zoek bent naar de ultieme sex sensaties, deepthroat, . . .

Goddess Lana

Goddess Lana

Stunning, experienced and challenging goddess. First time in Amsterdam on December 917. I will be answering phone. . .

Goddess Lana

Goddess Lana

Het bedwelmen, het ervaren en uitdagend godin. Eerste keer in Amsterdam op december 9-17. Ik zal het beantwoorden van telefoon. . .

Lara

Lara

Hello Everyone I'm Lara and as you can see I am a slender exotic beauty. I love to work out to keep my body in great shape. . .

Lara

Lara

Hallo allemaal ik ben Lara en zoals je kunt zien ben ik een slanke exotische schoonheid. Ik hou van uit te werken om mijn. . .

Im not good for you

Im not good for you

I am Diana a luxury companionship who provides discreet companionship for those who appreciate the finer things in life. . . .

Im not good for you

Im not good for you

Ik ben Diana een luxe gezelschap die zorgt discreet gezelschap voor degenen die de fijnere dingen in het leven. Ik wil dat. . .